.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Erozja wąwozowaWąwozy są to suche doliny, o dnie stosunkow wąskim i niewyrównanym, zboczach stromych, często urwistych. Powstają one i rozwijają sie wskutek erozyjnej działalności wód okresowych pochodzących z ulewnych deszczów i gwałtownych roztopów, w obszarach zbudowanych z utworów takich jak less i gliny pylaste. Parowy powstaja z przeobrażenia wąwozów. Charakteryzują się szerokim płaskim dnem oraz stromymi, ale nie urwistymi zboczami. Pokryte są darnią a czasem porośnięte krzewami i drzewami. W Polsce erozji wąwozowej podlega Wyżyna Miechowska, Kielecko-Sandomierska i Lubelska, w mniejszym stopniu Pogórze Karpackie i Beskidy. Wąwozy i parowy są przyczyna utrudnień w gospodarce człowieka szczególnie w komunikacji i rolnictwie.Uczestnicy:

Łukasz Wiktor
Grzegorz Antoń
Paweł Warchoł
Dominik Drąg
Leszek Bąk
Adam Janaszkiewicz
Zbigniew Piektrzak
Krzysztof Rojan
Daniel Zaguła
Łukasz Toś
Justyna Owanek

Prowadził:

Roman Podgórski

SPIS FOTOGRAFII:

1. PRZY WEJŚCIU DO WĄWOZU ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ.

2,3,4. ŁĄCZENIE TEORII Z PRAKTYKĄ

5,6. WĄWÓZ ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ-PERSPEKTYWA.

7. W DRODZE (WYGIĘTE PNIE DRZEW ŚWIADCZĄ O ZACHODZĄCYCH PROCESACH SPEŁZYWANIA).

8. SIATKA CHRONI DROGĘ BIEGNĄCĄ DNEM WĄWOZU DO KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA.

9. JAK W GÓRACH-TRUDNIEJ ZEJŚĆ NIŻ WEJŚĆ.

10. WĄWOZY CZĘSTO ROZGAŁĘZIAJĄ SIĘ PALCZASTO-W JEDNEJ Z ODNÓG WĄWOZU ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI.

11. NISZA W ZBOCZU WĄWOZU.

12. W WYJĄTKOWO ROMANTYCZNYM WĄWOZIE PISZCZELE.

13. PARÓW W OKOLICY WZGÓRZA ŚWIĘTOPAWELSKIEGOGaleriaWróć

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.