.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Gleba bielicowaW Polsce, a już na pewno w Kotlinie Sandomierskiej przeważają gleby bielicowe. Więc aby zapoznać się z tą glebą w terenie wystarczy udać się kawałek drogą Nisko-Bojanów i potem zagłębić się w las. Tam za pomocą saperki sporządzamy odkrywkę glebową, aby odsłonić profil glebowy. Gdy znajdujemy dogodne miejsce to wykopanie 1,5 metrowego profilu z wyróżnionymi poziomami glebowymi nie sprawi dużych trudności.. Gleby bielicowe powstają w klimacie umiarkowanym przy współudziale lasów iglastych na piaskach. Charakteryzują się kwaśnym odczynem próchnicy i występowaniem poziomu wymywania i wmywania. Są umiarkowano rolnicze, aczkolwiek wymagają zabiegów agrotechnicznych podnoszących ich jakość...

Uczestnicy:

Tomasz Marzecki - kl IIIC
Łukasz Kacheł - kl IIIC
Tomasz Pawełko - kl IIIC
Michał Janusz - kl IIIC

Prowadził:

Roman Podgórski

SPIS FOTOGRAFII:

1.PROFIL GLEBY BIELICOWEJ

2.JESZCZE KILKA RUCHÓW SAPERKI I ODKRYWKA GLEBOWA BĘDZIE GOTOWA !!!

3.TRZEBA SPRAWDZIĆ CZY TEORIA POKRYWA SIĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ.

4.KOLEJNY SUKCES DYDAKTYCZNY !!!

5.PODRÓŻUJEMY OPLEM KADETEM.

6.GLEBA BIELICOWA W PODŁOŻU BORU SOSNOWEGO PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ.GaleriaWróć

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.