.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Góry PieprzowePołożone w pobliżu Sandomierza Góry Pieprzowe są geologicznym przedłużeniem Gór Świętokrzyskich. W podciętym zboczu doliny Wisły spod warstw pokrywy morenowej i lessowej odsłaniają się silnie sfałdowane skały kambryjskie. Skały te to łupki i zlepieńce stanowiące paleozoicznytrzon Gór Świętokrzyskich. Wysokości względne obszaru są niewielkie ale rozcinające go liczne wąwozy dają złudzenie krajobrazu górskiego a niezwykła suchość wpływa na surowy wygląd. Pod wpływem wietrzenia skały rozpadają się na małe cząstki podobne do ziarenek pieprzu i stąd pochodzi ich nazwa. Góry Pieprzowe podlegają ochronie rezerwatowej. Chroni się murawy stepu ostnicowego i zarośla kserotermiczne (sucholubne). Istnieje tu także stanowisko wisienki karłowatej oraz duże skupisko róż dziko rosnących. Roślinność ta typowa jest dla obszaru stepowego Ukrainy i Kazachstanu i panującego tam klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Po krótkiej wspinaczce po dość stromym zboczu podziwiać można płaską dolinę Wisły , sandomierską starówkę i ciemniejący w oddali masyw Roztocza. Skuszonych atrakcjami przyrodniczymi "Pieprzówek" informujemy, że z Sandomierza w Góry Pieprzowe prowadzi czerwony szlak.


Uczestnicy:

Łukasz Wiktor
Grzegorz Antoń
Joanna Kamienicka
Paweł Warchoł
Dominik Drąg
Leszek Bąk
Adam Janaszkiewicz
Krzysztof Rojan
Łukasz Słomiany
Łukasz Nalepa
Tomasz Tęcza
Leszek Szelest
Zbigniew Pietrzak

Prowadził:

Roman Podgórski

SPIS FOTOGRAFII:

1,2. ZBOCZA GÓR PIEPRZOWYCH I PŁASKA DOLINA WISŁY ZE STARORZECZEM.

3. PŁAT STEPU OSTNICOWEGO Z OSTNICĄ WŁOSOWATĄ.

4,5. LEKCJA NIE ZAWSZE MUSI ODBYWAĆ SIĘ W CZTERECH ŚCIANACH.

6. STARORZECZE WISŁY TZN. "WIŚLISKO" U PODNÓŻA GÓR PIEPRZOWYCH.

7,8. TURYŚCI BEZ ODPOWIEDNIEJ ZAPRAWY MOGĄ MIEĆ TU PROBLEMY.

9. PRZYSZŁY STUDENT GEOLOGII.

10. POWSTAŁY OKOŁO 550 MLN LAT TEMU ŁUPEK KAMBRYJSKI.

11. KRZAK DZIKIEJ RÓŻY I DZIEWCZYNA.

12. WISIENKA KARŁOWATA NA TLE ZWIETRZAŁYCH ŁUPKÓW.

13. NAGRODĄ ZA POKONANIE STROMEGO PODEJŚCIA JEST ODPOCZYNEK NA SKARPIE I ZAPIERAJĄCY DECH W PIERSIACH WIDOK.

14,15,16. "POZDROWIENIA Z PIEPRZÓWEK"GaleriaWróć

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.