.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

W rezerwacie Imielity ŁugRezerwat "Imielty Ług" zajmuje rozległe, bezodpływowe zgłębienia pochodzenia deflacyjnego, otoczone wałami wydm śródlądowych. Stała nadmierna wilgotność doprowadziła do powstania zabagnienia i w konsekwencji torfowiska. Większą część rezerwatu zajmują torfowiska wysokie, przejściowe oraz stawy. Na obrzeżach torfowiska występują siedliska borów bagiennych. Dalej na szczytowych partiach wałów wydmowych występują bory suche i murawy kserotermiczne. W rezerwacie dominuje roślinność wodna i bagienna: grzybień biały, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna, wełnianka szerokolistna, bagno zwyczajne, widłak torfowy, pałka szerokolistna. Wśród drzew i krzewów można spotkać: brzozę brodawkowatą, szakłaka kruszynę, sosnę zwyczajną i bagienną. Rezerwat stanowi też doskonałe miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, min.: głuszca, cietrzewia, żurawia, czy bociana czarnego. Powierzchnia utworzonego w 1988r. rezerwatu ma ok. 800ha. Do tego bardzo ciekawego miejsca, położonego w Lasach Janowskich trafimy kierując się którąś z leśnych dróg do śródleśnej wsi o nazwie Gwizdów.157.JPG 158.JPG 159.JPG 160.JPG
161.JPG 162.JPG 163.JPG 164.JPG
165.JPG 166.JPG 167.JPG 168.JPG
169.JPG      


Wróć
 

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.