.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

W rezerwacie ŁękaNiedawno utworzony rezerwat " Łęka" położony jest w zachodniej części Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". O ustanowieniu projektowanego już od kilkunastu lat rezerwatu zdecydowało występowanie zbiorowisk leśnych o naturalnym charakterze oraz mająca tu schronienie liczna leśna dzika zwierzyna. Rezerwat zajmuje dość dużą powierzchnię, bo aż 377 ha. Ochronie podlegają tu następujące zbiorowiska leśne: grąd, łęg jesionowo - olchowy, bór świeży, bór wilgotny, bór bagienny, wyżynny, jodłowy, bór mieszany oraz buczyna. Sporo drzew posiada status pomnika przyrody. Niesamowite wrażenie robią ogromne stare jesiony o obwodzie około 400 cm, których pozostało około 30 sztuk. Między nimi występują liczne samosiewy jesionowe o dużej dynamice wzrostu. Tereny podmokłe sprawiają, że teren sprawia wrażenie bardzo dzikiego i niedostępnego. Na obszarach o nadmiarze wilgoci wykształciły się: bagna, trzęsawiska, torfowiska, turzycowiska i śródleśne łąki. Wysokie walory krajobrazowe zawdzięczamy też Łukawicy, która płynie głęboko wciętym i meandrującym korytem. Na pewnym odcinku można zaobserwować niemal podręcznikowe tworzenie się meandrów na skutek erozji bocznej, przecinanie szyi meandra i powstawanie starorzeczy. Polecamy !
W rezerwacie występują liczne gatunki dzikich zwierząt. Wśród ssaków żyją tu min. łosie, borsuki i wilki. " Łęka" to także dogodny teren do gniazdowania rzadkich gatunków ptaków np. orła bielika i bociana czarnego. Z powyższych przyczyn część rezerwatu jest ostoją dzikiej zwierzyny z zakazem wstępu.
W pobliżu rezerwatu warto udać się do miejsca zwanego Rybakówką i podziwiać prawie "mazurski" krajobraz stawów rybackich. Park Krajobrazowy " Lasy Janowskie" jak wiadomo obfituje w liczne pamiątki historyczne z okresu ostatniej wojny. Blisko granicy rezerwatu znajduje się teren należący do nieistniejącej już wsi Janiki - Chałupki, spacyfikowanej przez Niemców w październiku 1943 r. Na miejscu znajduje się mogiła - pomnik 14 zabitych mieszkańców tej wsi.
Rezerwat leży w pobliżu czerwonego szlaku Lipa - Łążek Ordynacki. do rezerwatu można dojść skręcając w lewo w ostatnią, dość szeroką leśną drogę ( skrzyżowanie leśnych dróg ) przed Rybakówką.139.JPG 140.JPG 141.JPG
142.JPG 143.JPG 144.JPG
145.JPG 146.JPG 147.JPG
148.JPG 149.JPG 150.JPG
151.JPG 152.JPG 153.JPG
154.JPG 155.JPG 156.JPG


Wróć
 

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.