.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Gleba mada...Mady powstałe z nanosów rzek zajmują 5% powierzchni kraju. Zbudowane są z drobnych cząsteczek i charakteryzują się dużą żyznością. Występują na dolnych __________terasach akumulacyjnych dużych rzek, np. wzdłuż Odry, Wisły i ich sudeckich i karpackich dopływów. Najżyźniejsze i najbardziej znane mady występują na Żuławach wiślanych...

Uczestnicy:

Tomasz Marzycki - kl IIIC
Łukasz Kachel - kl IIIC
Łukasz Chłopek - kl IIIC
Krzysztof Ciężczyk - kl IIIC
Łukasz Konrdratko - kl IIIC
Andrzej Ziemiński - kl IIIC

Prowadził:

Roman Podgórski

SPIS FOTOGRAFII:

1,2,3. PRACA NAD SPORZĄDZANIEM ODKRYWKI GLEBOWEJ.

3,4. MADA PRZYPOMINA GLINĘ I OBLEPIA BUTY.

5. ODKRYWKA GLEBOWA Z PROFILEM MADY.

6. ZADOWOLENIE Z DOBRZE WYKONANEGO ZDANIA.

7. ODCINEK NIEOZNACZONEGO NA MAPACH ŻÓŁTEGO SZLAKU…GaleriaWróć

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.