.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Rezerwat SOCHY... lasy Łęgowe rosły niegdyś w dolinach dużych rzek. Dziś w przeważającej części zostały zmienione w łąki, pola uprawne lub na skutek melioracji odwadniających uległy degradacji. Lasy te zajmują obecnie mniej niż 1% lasów kraju a niewielkie obszary lęgów zachowały się w rezerwatach. Drzewostany lasów łęgowych tworzą głównie topole, wierzby, olchy, jesiony i wiązy... [...] Rezerwat "Sochy" (45,4 Ha) koło Rozwadowa obejmuje właśnie fragment takiego lasu z topolą czarną i białą. Trafić do rezerwatu położonego około 2 km na północ od Rozwadowa można pieszo, rowerem lub samochodem drogą przez Charzewice. Do rezerwatu "Sochy" dojeżdża też linia 3 komunikacji miejskiej...

Uczestnicy:

Sebastian Kochan - kl IB
Łukasz Tyniec - IB
Rafał Sielenko - IB
Paweł Nowak kl - IB

Prowadził:

Roman Podgórski


SPIS FOTOGRAFII:

1.UCZESTNICY NA TLE KAPLICY W OSIEDLU SOCHY.

2.POLANA ZE "STRACHEM".

3.TOPOLE BIAŁE.

4.TOPOLE BIAŁE.

5.TOPOLE BIAŁE.

6.TOPOLE CZARNE.

7.TOPOLE CZARNE.

8.TOPOLE CZARNE.

9.OSOBLIWOŚĆ.

10. IMPRESJONIZM W SOCHACH.

11. POLANA Z PNĄCZAMI.GaleriaWróć

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.