.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Szumy na TanwiRezerwat " Nad Tanwią" położony jest na Roztoczu środkowym w pobliżu miejscowości Rebizanty. Na powierzchni ponad 40 ha ochronie podlegają fragmenty dolin potoków Tanew i Jeleń. Najważniejszym obiektem chronionym jest seria małych wodospadów na Tanwi. W okolicy wspomnianych Rebizantów na odcinku 400 m jest aż 24 progi w korycie Tanwi, na których są małe wodospady zwane na Roztoczu " szumami". Oprócz szumów rezerwat chroni bardzo bogata szatę roślinną. Występują tu łęgi olszynowe, olsy, grądy i bór mieszany. Oprócz zbiorowisk leśnych istnieją różne rodzaje roślinności trawiasto - turzycowej i krzewiastej. Dużo informacji o terenie zawiera ścieżka dydaktyczna oznaczona kolorem czerwonym. Przy moście na Tanwi warto opuścić szlak i udać stromą drogą asfaltową na Wał Huty Różanieckiej. Patrząc z niego na północ można podziwiać panoramę Roztocza Środkowego a patrząc na południe kompleks leśny Puszczy Solskiej.089.JPG 090.JPG 091.JPG 092.JPG
093.JPG 094.JPG 095.JPG 096.JPG
097.JPG 098.JPG 099.JPG 100.JPG
101.JPG 102.JPG 103.JPG 104.JPG
105.JPG 106.JPG 107.JPG 108.JPG


Wróć
 

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.