.:: RCEZ Nisko - Szkolny Klub Geograficzny ::.

Źródła Tanwi i Wielki DziałBardzo cenne przyrodniczo i krajobrazowo źródliska Tanwi, jednej z najdłuższych rzek Roztocza, chroni położony na południe od Narola rezerwat " Źródła Tanwi". Na obszarze rezerwatu znajdują się liczne wydmy pooddzielane obniżeniami, w których utworzyły się torfowiska bardzo trudne do przejścia po obfitych opadach. Rezerwat chroni naturalne zespoły torfowiskowe z licznymi gatunkami roślin chronionych, np. modrzewnica zwyczajna, czermień błotna, bagno zwyczajne, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna i inne. Wśród zbiorowisk leśnych dominują: bór bagienny, bór wilgotny i ols. Szczegółowe zwiedzenie rezerwatu umożliwia ścieżka dydaktyczna pod nazwą " Kobyle Jezioro". Nazwa ta pochodzi od legendy mówiącej o pięknej klaczy, która utopiła się w tutejszym torfowisku. Wielki Dział jest ostańcem zbudowanym z różnych skał osadowych. Stoki i wierzchołek Wielkiego Działu porasta bór sosnowy z domieszką brzozy i świerka oraz buczyna. Według literatury wzniesienie Wielkiego Działu jest najwyższe w polskiej części Roztocza ( 390, 4 m n.p.m. ). W rzeczywistości przewyższa go o ponad metr Długi Goraj ( 391,5 m n.p.m. ). Jak sugeruje nazwa przez szczyt przebiega dział wodny pomiędzy dopływami Sanu i Bugu. Przy przejściu od źródeł Tanwi na Wielki Dział niebieskim Szlakiem po Bunkrach Linii Mołotowa można spotkać dobrze zachowane schrony bojowe ale będzie to temat innej specjalnej wyprawy.170.JPG 171.JPG 172.JPG 173.JPG
174.JPG 175.JPG 176.JPG 177.JPG
178.JPG 179.JPG 180.JPG 181.JPG
182.JPG 183.JPG 184.JPG 185.JPG
186.JPG 187.JPG 188.JPG  


Wróć
 

Copyright SS 2007, All Rights Reserved.